Regulamin

Sklep internetowy działający pod GOSMET prowadzony jest od 20 lat przez firmę GOSMET MAREK AUGUSTYNOWICZ NAGAWCZYNA 389,39-200 DEBICA
NIP 8721038617

§1. Ochrona danych osobowych.

 1. Dane osobowe przekazywane za pośrednictwem sklepu GOSMET są przetwarzane przez F.H GOSMET MAREK AUGUSTYNOWICZ NAGAWCZYNA 389. Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu: 
  1. Realizacji umowy.
  2. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep producent-karniszy.pl.
  3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 2. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, po zalogowaniu się na swoje konto ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać.
 3. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

§2. Płatności.

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie zawierają podatek VAT (są cenami brutto) oraz są wyrażone w złotych polskich(PLN).
 2. Klient ma prawo wyboru dowolnej formy płatności i dostawy zgodnie z dostępnymi opcjami.
 3. Dostępne formy płatności podane są na stronie „Koszt dostawy”.
 4. Ceną wiążącą dla obu stron jest ta, która pojawiła się na formularzu zamówienia w momencie zatwierdzenia transakcji. Potwierdzenie prawidłowo złożonego zamówienia zostanie wysłane za pomocą poczty elektronicznej na adres podany podczas rejestracji.
 5. Dowód sprzedaży (paragon lub faktura VAT) jest dołączany do przesyłki.

Należności w przypadku przedpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy o numerze
Marek Augustynowicz
Nagawczyna 389
39-200 Dębica


08114020040000380247753929

§3 Dostawa.

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową, mimo to jest możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy po uprzednim uzgodnieniu terminu.
 2. Po uiszczeniu opłaty zamawiający ma prawo do weryfikacji zawartości paczki w obecności osoby dostarczającej.
 3. Dostępne formy dostawy podane są na stronie „Dostawa”.
 4. Na czas otrzymania przesyłki składa się: 
  1. Czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki).
  2. Czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

§4Realizacja zamówienia.

 1. Ze względu na konieczność potwierdzenia zamówienia prosimy o podanie adresu email i numer telefonu kontaktowego w formularzu zamówienia.
 2. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.
 3. Przy płatnościach przelewem zamówienia realizujemy po otrzymaniu potwierdzenia o wpływie należności na konto Sprzedającego.
 4. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych (zwyczajowo 1-2dni).
 5. W szczególnych przypadkach powyższych termin może ulec przedłużeniu np. przy braku na magazynie wzoru lub rozmiaru o czym informujemy indywidualnie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres podany podczas rejestracji.
 6. Termin realizacji zamówienia to czas między potwierdzeniem złożenia zamówienia, a przekazaniem towaru firmie spedycyjnej.
 7. Jeżeli z pewnych przyczyn zrealizowanie zamówienia nie będzie możliwe, klient zostanie o tym powiadomiony pocztą elektroniczną i/lub telefonicznie.

§5. Rezygnacja.

 1. Każda ze stron ma prawo rezygnacji z umowy kupna-sprzedaży jeszcze przed nadaniem przesyłki, jednak musi to nastąpić w formie ustnej oraz pisemnej(elektronicznie) bez podania przyczyny, bez konsekwencji dla jakiejkolwiek ze stron.
 2. W przypadku zerwania umowy jeszcze przed nadaniem przesyłki kwota wpłacona na konto Sprzedawcy zostanie zwrócona na konto Kupującego w terminie do 14 dni.

§6. Zwroty i reklamacje

 1. Zgodnie z ustawą wprowadzoną w dniu 25 grudnia 2014r.  w ciągu 14 dni od otrzymania towaru istnieje możliwość jego zwrotu lub wymiany na produkt o innym rozmiarze i/lub kolorze. Gdy towar będzie zdradzał oznaki używania lub zabrudzenia sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.
 2. Aby dokonać zwrotu lub wymiany należy zgłosić ten fakt za pomocą poczty elektronicznej, podając przy tym numer dowodu sprzedaży. Należy jednocześnie określić nazwę, rozmiar i kolor nowego produktu. Koszt usługi transportowej świadczonej przez przewoźnika pokrywa w tym przypadku Klient.
 3. Różnice w cenie pomiędzy wymienianymi towarami zostaną uwzględnione.
 4. Koszt przesyłki wymienionego z winy Klienta towaru (np. źle dobrany rozmiar, kolor, wzór) pokrywa Klient.
 5. W przypadku wymiany produktu na inny lub zwrotu należy go do nas przesłać tak aby towar nie uległ zniszczeniu.
 6. Aby dokonać reklamacji należy zgłosić ten fakt telefonicznie, a następnie za pomocą poczty elektronicznej, podając przy tym numer dowodu sprzedaży i przyczynę.
 7. Zwracany towar należy przesłać na adres podany na naszej stronie internetowej z dopiskiem „Zwrot Towaru”.
 8. Nie odbieramy zwrotów przesyłek za pobraniem, oraz nie posiadających dopisku „Zwrot Towaru”.
 9. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez Sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty które otrzymał gratisowo.
 10. W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru, a decyzję poprze pisemną deklaracją oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia pkt. 9.2 umowę kupna-sprzedaży uważa się za nie byłą i klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego towaru pomniejszona o koszty dostawy w przypadku gdy ponosił je sprzedający, i w. inne koszty które wykazał sklep, związane z dostarczeniem i obsługą towaru. W przypadku korekty ilościowej towaru Sprzedający zastrzega sobie prawo do wystawienia nowej faktury na usługi związane z dostarczeniem i zwrotem towaru, gdy ponosił je sklep.

§7 Postanowienia końcowe.

 1. Sklep oferuje sprzedaż tylko i wyłącznie na terenie polski.
 2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla właściciela sklepu.
 4. Klient z chwilą założenia konta w systemie akceptuje poniższy regulamin.
 5. Akceptacja regulaminu jest niezbędna do korzystania ze sklepu.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem producent-karniszy.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 7. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 8. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) w sklepie internetowym na stronie producent-karniszy.pl, w związku z czym Klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień.
 9. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową, mimo to jest możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy po uprzednim uzgodnieniu terminu.
 10. Po uiszczeniu opłaty zamawiający ma prawo do weryfikacji zawartości paczki w obecności osoby dostarczającej.
 11. Dostępne formy dostawy podane są na stronie „Dostawa”.
 12. Na czas otrzymania przesyłki składa się: 
  1. Czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki).
  2. Czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.